דף הבית >> 'נתיב ים הצעירה' >> תוכניות >> בניין 1

בניין 1

תוכניות קומה

מקרא

תוכנית מגרש קומת קרקע בניין 1 ו-2
תכנית הקומה

קומת קרקע
תכנית הקומה

קומה 1
תכנית הקומה

קומה 2-5
תכנית הקומה

קומה 6
תכנית הקומה

קומת גג
תכנית הקומה

קומת גג עליונה
תכנית הקומה

תוכניות דירה

קומת קרקע
דירה: 1

קומת קרקע
מסחר

קומה 1
דירה: 2

קומה 1
דירה: 3

קומה 2-5
דירה: 10 ,8 ,6 ,4

קומה 2-5
דירה: 11 ,9 ,7 ,5

קומה 6
דירה: 12