דף הבית >> 'פסגת נתיב' >> הבניינים ותוכניות הדירה >> בניין 1
קומה 1        
דירה 4 - 3 חדרים טיפוס T3

קומה 2
דירה 5 - 4 חדרים טיפוס T4
דירה 6 - 4 חדרים טיפוס T4
דירה 8 - 3 חדרים טיפוס T3

קומה 3
דירה 12 - 3 חדרים טיפוס T3

קומה 4
דירה 15 - 4 חדרים טיפוס T4A
דירה 16 - 3 חדרים טיפוס T3A

קומה 5
דירה 17 - 3 חדרים טיפוס T3B
דירה 18 - 3 חדרים טיפוס T3B
דירה 19 - 4 חדרים טיפוס T4A
דירה 20 - 3 חדרים טיפוס T3A

בניין 1

תוכניות דירה