דף הבית >> 'מורשת מודיעין' >> תוכניות ומפרטים >> בניין 1
קומה 1-
תכנית הקומה

קומה 0 (קומת קרקע) 
תכנית הקומה

קומה 1 
תכנית הקומה

קומה 2 
תכנית הקומה

קומה 3
תכנית הקומה

קומה 4
תכנית הקומה

קומה 5
תכנית הקומה

קומה 6
תכנית הקומה

קומה 7
תכנית הקומה

קומה 8
תכנית הקומה

קומה 9
תכנית הקומה (גג תחתון)

קומה 10 
תכנית הקומה (גג עליון)

בניין 1

תוכניות קומה

תוכניות דירה

מפרטים

קומה 2 
דירה 1

קומה 3
דירה 2

קומה 4
דירה 4
דירה 5

קומה 5
דירה 6
דירה 7


קומה 6
דירה 8