דף הבית >> 'צמרות נתיב' >> הבניינים ותוכניות הדירות >> מתחם 42121 >> בניין 10

מתחם 42121 - בניין 10

תוכניות דירה

קומה 3
דירה 18 - 3 חדרים טיפוס 3H - צפ' מז'-דר' מז'
דירה 19 - 3 חדרים טיפוס 3H - דר' מז'-דר' מע'
דירה 20 - 3 חדרים טיפוס 3H - צפ' מע'-דר' מע'
דירה 17 - 3 חדרים טיפוס 3H - צפ' מז'-צפ' מע'

קומה 2
דירה 14 - 3 חדרים טיפוס 3H  - צפ' מז'-דר' מז'
דירה 15 - 6 חדרים טיפוס 6H  - דר' מז'-דר' מע'
דירה 16 - 3 חדרים טיפוס 3H-1 - צפ' מע'-דר' מע'
דירה 13 - 3 חדרים טיפוס 3H  - צפ' מז'-צפ' מע'

קומה 1
דירה 12 - 3 חדרים טיפוס 3H-1 - צפ' מע'-דר' מע'

קומה 0
דירה 7 - 4 חדרים טיפוס 4H - צפ' מז'-צפ' מע'

קומה 2-
דירה 4 - 4 חדרים טיפוס 4H-1 גן - צפ' מז'-דר' מז'
דירה 3 - 6 חדרים טיפוס 6H גן - צפ' מז'-צפ' מע'

קומה 3-
דירה 2 - 4 חדרים טיפוס 4H-1 גן - צפ' מז'-דר' מז'