דף הבית >> 'צמרות נתיב' >> הבניינים ותוכניות הדירות >> מתחם 42121 >> בניין 11

מתחם 42121 - בניין 11

תוכניות דירה

קומה 3
דירה 22 - 3 חדרים טיפוס 3H - דר' מז'-דר' מע'
דירה 21 - 3 חדרים טיפוס 3H - צפ' מז'-דר' מז'
דירה 20 - 3 חדרים טיפוס 3H - צפ' מז'-צפ' מע'
דירה 23 - 3 חדרים טיפוס 3H - דר' מע'-צפ' מע'

קומה 2
דירה 18 - 6 חדרים טיפוס 6H  - דר' מז'-דר' מע'
דירה 17 - 3 חדרים טיפוס 3H - צפ' מז'-דר' מז'
דירה 16 - 3 חדרים טיפוס 3H - צפ' מז'-צפ' מע'
דירה 19 - 3 חדרים טיפוס 3H-1 - דר' מע'-צפ' מע'

קומה 1
דירה 13 - 3 חדרים טיפוס 3H - צפ' מז'-דר' מז'
דירה 15 - 3 חדרים טיפוס 3H-1 - דר' מע'-צפ' מע'

קומה 0
דירה 11 - 4 חדרים טיפוס 4H - צפ' מז'-דר' מז'
דירה 10 - 4 חדרים טיפוס 4H - צפ' מז'-צפ' מע'

קומה 2-
דירה 7 - 5 חדרים טיפוס 5H - צפ' מז'-דר' מז'
דירה 6 - 5 חדרים טיפוס 5H - צפ' מז'-צפ' מע'

קומה 3-
דירה 5 - 5 חדרים טיפוס 5H - צפ' מז'-דר' מז'
דירה 4 - 5 חדרים טיפוס 5H - צפ' מז'-צפ' מע'

קומה 4-
דירה 3 - 3 חדרים טיפוס 3K גן - צפ' מז'-דר' מז'
דירה 2 - 3 חדרים טיפוס 3K2 גן - צפון-מזרח
דירה 1 - 3 חדרים טיפוס 3K גן - צפ' מז'-צפ' מע'