דף הבית >> 'נתיב ים הצעירה' >> תוכניות >> בניין 2

בניין 2

תוכניות קומה

מקרא

תוכנית מגרש קומת קרקע בניין 1 ו-2

תכנית הקומה

קומה 1-
תכנית הקומה

קומה 1
תכנית הקומה

קומה 2
תכנית הקומה

קומה 3-10
תכנית הקומה

קומה 11-13
תכנית הקומה

קומה 14
תכנית הקומה

קומה 15
תכנית הקומה

קומה 16
תכנית הקומה

קומה 17
תכנית הקומה

קומה 18
תכנית הקומה

קומת גג
תכנית הקומה

קומת גג עליונה
תכנית הקומה

תוכניות דירה

קומה 0
דירה: 1

קומה 1
דירה: 2

קומה 1
דירה: 3

קומה 2
דירה: 4

קומה 2
דירה: 5

קומה 2
דירה: 6

קומה 2

דירה: 7

קומה 2
דירה: 8

קומה 3-10
קומה 3-10
דירה: 45 ,40 ,35 ,30 ,25 ,20 ,15 ,10

קומה 3-10
דירה: 46 ,41 ,36 ,31 ,26 ,21 ,16 ,11

קומה 3-10
דירה: 47 ,42 ,37 ,32 ,27 ,22 ,17 ,12

קומה 3-10
דירה: 48 ,43 ,38 ,33 ,28 ,23 ,18 ,13

קומה 11-13
דירה: 59 ,54 ,49

קומה 11-13
דירה: 60 ,55 ,50

קומה 11-13
דירה: 61 ,56 ,51

קומה 11-13
דירה: 62 ,57 ,52

קומה 11-13
דירה: 63 ,58 ,53

קומה 14
דירה: 64

קומה 14
דירה: 65

קומה 14
דירה: 66

קומה 14
דירה: 67

קומה 15
דירה: 68

קומה 15
דירה: 69

קומה 15
דירה: 70

קומה 15
דירה: 71

קומה 16
דירה: 72

קומה 16
דירה: 73

קומה 16
דירה: 74

קומה 17
דירה: 75

קומה 17
דירה: 76

קומה 18
דירה: 77