דף הבית >> פרוייקט 'פסגת נתיב' >> הבניינים ותוכניות הדירה >> בניין 3
קומה 1        
דירה 4 - 3 חדרים טיפוס T3

קומה 2
דירה 8 - 3 חדרים טיפוס T3

קומה 3
דירה 12 - 3 חדרים טיפוס T3

קומה 4
דירה 15 - 4 חדרים טיפוס T4A

קומה 5
דירה 18 - 3 חדרים טיפוס T3B
דירה 19 - 4 חדרים טיפוס T4A
דירה 20 - 3 חדרים טיפוס T3A

בניין 3

תוכניות דירה