דף הבית >> 'נתיב ים הצעירה' >> תוכניות >> בניין 3+5

בניין 3+5

תוכניות קומה

מקרא

תוכנית מגרש קומת קרקע בניין 3,4,5,6

תכנית הקומה

קומת קרקע
תכנית הקומה

קומה 1
תכנית הקומה

קומה 2-6
תכנית הקומה

קומה 7
תכנית הקומה

קומה 8
תכנית הקומה

קומת גג
תכנית הקומה

קומת גג עליונה
תכנית הקומה

תוכניות דירה

בניין 3

קומת קרקע

דירה: 1

קומת קרקע

דירה: 2

קומת קרקע

דירה: מסחר

קומה 1

דירה: 3

קומה 1
דירה: 4

קומה 1
דירה: 5

קומה 2-6
דירה: 18 ,15 ,12 ,9 ,6

קומה 2-6
דירה: 19 ,16 ,13 ,10 ,7

קומה 2-6
דירה: 20 ,17 ,14 ,11 ,8

קומה 7

דירה: 21

קומה 7
דירה: 22

קומה 7
דירה: 23

קומה 8
דירה: 24

תוכניות דירה

בניין 5

קומת קרקע

דירה: 1

קומת קרקע

דירה: 2

קומת קרקע

דירה: 3

קומה 1

דירה: 4

קומה 1
דירה: 5

קומה 1
דירה: 6

קומה 2-6
דירה: 19 ,16 ,13 ,10 ,7

קומה 2-6
דירה: 20 ,17 ,14 ,11 ,8

קומה 2-6
דירה: 21 ,18 ,15 ,12 ,9

קומה 7

דירה: 22

קומה 7
דירה: 23

קומה 7
דירה: 24

קומה 8
דירה: 25