דף הבית >> 'נתיב ים הצעירה' >> תוכניות >> בניין 4

בניין 4

תוכניות קומה

מקרא

תוכנית מגרש קומת קרקע בניין 6, 5, 4, 3

תכנית הקומה

קומה 1-
תכנית הקומה

קומה 0
תכנית הקומה

קומה 1
תכנית הקומה

קומה 2
תכנית הקומה

קומה 3-10
תכנית הקומה

קומה 11-13
תכנית הקומה

קומה 14
תכנית הקומה

קומה 15
תכנית הקומה

קומה 16
תכנית הקומה

קומה 17
תכנית הקומה

קומת גג
תכנית הקומה

קומת גג עליונה
תכנית הקומה

תוכניות דירה

קומה 0
דירה: 1

קומה 1
דירה: 2

קומה 1
דירה: 3

קומה 2
דירה: 4

קומה 2
דירה: 5

קומה 2
דירה: 6

קומה 2
דירה: 7

קומה 2
דירה: 8

קומה 3
דירה: 45 ,40 ,35 ,30 ,25 ,20 ,15 ,10

קומה 3-10
דירה: 44 ,39 ,34 ,29 ,24 ,19 ,14 ,9

קומה 3-10
דירה: 46 ,41 ,36 ,31 ,26 ,21 ,16 ,11

קומה 3-10
דירה: 47 ,42 ,37 ,32 ,27 ,22 ,17 ,12

קומה 3-10
דירה: 48 ,43 ,38 ,33 ,28 ,23 ,18 ,13

קומה 11-13
דירה: 59 ,54 ,49

קומה 11-13
דירה: 60 ,55 ,50

קומה 11-13
דירה: 61 ,56 ,51

קומה 11-13
דירה: 62 ,57 ,52

קומה 11-13
דירה: 63 ,58 ,53

קומה 14
דירה: 64

קומה 14
דירה: 65

קומה 14
דירה: 66

קומה 14
דירה: 67

קומה 15
דירה: 68

קומה 15
דירה: 69

קומה 15
דירה: 70

קומה 15
דירה: 71

קומה 16
דירה: 72

קומה 16
דירה: 73

קומה 17
דירה: 74