דף הבית >> 'מורשת מודיעין' >> תוכניות ומפרטים >> בניין 4
קומה 4-
חניון מגורים ח-3 תכנית הקומה

קומה 3-
חניון מגורים ח-2 תכנית הקומה

קומה 2-
חניון מסחר ח-1 תכנית הקומה

קומה 1-
חלל כפול חניון מסחר ח-1 תכנית הקומה

קומה 0 (קומת קרקע) 
תכנית הקומה

קומה 1 
תכנית הקומה

קומה 2 
תכנית הקומה

קומה 3
תכנית הקומה

קומה 4
תכנית הקומה

קומה 5
תכנית הקומה

קומה 6
תכנית הקומה

קומה 7
תכנית הקומה גג תחתון

קומה 8
תכנית הקומה גג עליון
 

בניין 4

תוכניות קומה

תוכניות דירה

מפרטים