דף הבית >> 'מורשת מודיעין' >> תוכניות ומפרטים >> בניין 5
קומה 4-
חניון מגורים ח-2 תכנית הקומה

קומה 3-
חניון מגורים ח-1 תכנית הקומה

קומה 2-
תכנית הקומה

קומה 1-
תכנית הקומה

קומה 0 (קומת קרקע) 
תכנית הקומה

קומה 1 
תכנית הקומה

קומה 2 
תכנית הקומה

קומה 3
תכנית הקומה

קומה 4
תכנית הקומה

קומה 5
תכנית הקומה

קומה 6
תכנית הקומה גג תחתון

קומה 7
תכנית הקומה גג עליון
 

בניין 5

תוכניות קומה

תוכניות דירה

מפרטים

קומה 2-
דירה 2

קומה 1-
דירה 3

קומה 1 
דירה 4

קומה 2 
דירה 5

קומה 3
דירה 8
דירה 9
דירה 10


קומה 4
דירה 12