דף הבית >> 'מורשת מודיעין' >> הנחיות למימוש זכייה

למועד בחירת הדירה יש להגיע עם:

  • אישור זכאות בתוקף  - במידה ויש זוכה אשר אין לו אישור זכאות בתוקף מאחר וקיבלת הודעה עלכך ממשרד השיכון, יהיה עליו לפנות אל חברת הזכאות(מילגם, עמידר או אלונים) אשר דרכה הוא נרשם לתוכנית
  • הודעה על זכייה.
  • תעודות זהות מקוריות בלבד (לא יתקבל מסמך מזהה אחר). במקרה שאחד מבני הזוג הזוכים, אינו יכול להגיע במועד בחירת הדירה על בת או בן הזוג השני להגיע עם ייפוי כוח חתום ומאומת ע"י עורך דין וצילום תעודת זהות של בן או בת הזוג שאינם.
  • במקרה שהזוכה או שני בני הזוג אינם יכולים להגיע, ניתן לבצע ייפוי כוח, באמצעות ייפוי כוח נוטריוני חתום בידי עורך דין .
  • צ'ק על סך 2,000 שקלים
  • במועד בחירת הדירה נדרשת נוכחות של 2 בני הזוג הרשומים בתעודת הזכאות. במידה ואחד מבני הזוג לא יכול להגיע יש לדאוג לייפוי כח מאומת ע"י עו"ד. (טופס קיים תחת מסמכים משפטיים).
 
 
דגשים חשובים :
 
סדר בחירת הדירות ייעשה בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה (הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה) .
 
על הזוכה לבחור את הדירה במועד בחירת הדירות. לזוכה יוקצו עד 45 דק לבחירת דירה, ואם לא עשה כן - איבד את זכותו לבחור דירה.
 
לאחר בחירת הדירה, יופנה כל זוכה על ידי היזם לחתימה על הסכם המכר לא יאוחר מ 30 ימים מיום בחירת הדירה.
 
הזוכה לא יהיה רשאי לשנות את בחירתו.
 
לרשותכם סרטון הסברה של משרד השיכון
 

הנחיות למימוש הזכיה